Lista aktualności Lista aktualności

Afrykański Pomór Świń

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) jest zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. Choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko a śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego zwierzęcia. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń. Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Wirus ASF powoduje ogromne starty finansowe w gospodarce narodowej. Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu wirusa wśród dzików najważniejsze jest zachowanie zasad bioasekuracji oraz regulacja ich populacji.

W związku z faktem iż głównym rezerwuarem wirusa ASF w środowisku naturalnym są dziki występujące głównie na terenach leśnych należy pamiętać że w lesie:

- nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

- nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Jak postępować w przypadku odnalezienia padłego dzika?

Bardzo ważnym działaniem w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest jak najszybsze usunięcie padłych dzików, będących rezerwuarem wirusa ASF ze środowiska naturalnego. Dlatego też w przypadku odnalezienia padłego dzika należy :

1.Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

2.powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.

3.Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, lecznicy weterynaryjnej,  straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

Więcej informacji na temat wirusa ASF oraz zasad bioasekuracji można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego dla leśników i myśliwych prezentującego praktykę stosowania zasad bioasekuracji w celu ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Film został zrealizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.   

Film instruktażowy dla leśników i myśliwych - kliknij tutaj