Lista aktualności Lista aktualności

KORNIK OSTROZĘBNY

ZAGROŻENIE DLA DRZEWOSTANÓW WCIĄŻ AKTUALNE

 Nadleśnictwo Sobibór informuje o utrzymującym się zagrożeniu  drzewostanów sosnowych ze strony kornika ostrozębnego m.in. w lasach powiatu włodawskiego i chełmskiego. Zalecamy lustrację drzewostanów sosnowych w lasach wszystkich formach własności w poszukiwaniu rudziejących koron oraz niezwłoczne usunięcie takich drzew.

            Kornik ostrozębny zakłada żerowisko pod cienką, żółtą korowiną (atakuje części wierzchołkowe rosnących drzew ale także gałęzie nieusuniętych wierzchołków drzew leżących na ziemi). Atakuje nie tylko drzewa osłabione (tak jak inne korniki) ale również drzewa zdrowe a jego wykrycie wiosną – na początku procesu zasiedlenia jest bardzo trudne. Szarzejący odcień igliwia jest trudny do zaobserwowania w terenie. Drzewa z objawami zasiedlenia powinny być usunięte przed wylotem młodego pokolenia (w tym samym roku, wkrótce po zauważeniu pierwszych objawów). W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc w ocenie stanu zdrowotnego drzewostanu.

            Szczególnie należy zwrócić uwagę na obrzeża drzewostanów, drzewostany wokół tartaków oraz miejsc składowania drewna oraz na nieuprzątnięte gałęzie z cienką, żółtą korowiną. Więcej informacji znajduje się w materiałach do pobrania (inf. zaktualizowane).    

            Zgodnie z art. 9 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.