Wydawca treści Wydawca treści

certyfikacja

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i zachowania trwałości lasów. Przestrzeganie międzynarodowych norm prowadzenia gospodarki leśnej potwierdzane jest przyznawaniem certyfikatów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie obecnie posiada:

  1. Certyfikat PEFC (Programmne for the Endorsement of  Forest Certification) aktualnie obowiązujący do 9 lipca 2018 roku.
  2. Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) aktualnie obowiązujący do 22 stycznia 2019r.

Certyfikat PEFC przyznawany przez  międzynarodową, pozarządową organizację założoną przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Celem organizacji jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej .

Certyfikat FCS potwierdza, że lasy Lubelszczyzny zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, przy zachowaniu trwałości ekosystemów leśnych i z poszanowaniem wartości społecznych.