Wydawca treści Wydawca treści

certyfikacja

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i zachowania trwałości lasów. Przestrzeganie międzynarodowych norm prowadzenia gospodarki leśnej potwierdzane jest przyznawaniem certyfikatów.

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie RDLP w Lublinie są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC®  (FSC-C140114).

- certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification),
- certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®).

Certyfikat PEFC przyznawany przez  międzynarodową, pozarządową organizację założoną przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Celem organizacji jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej.

Certyfikat FCS potwierdza, że lasy Lubelszczyzny zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, przy zachowaniu trwałości ekosystemów leśnych i z poszanowaniem wartości społecznych.

 

         

Materiały do pobrania