Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Sobiborski Park Krajobrazowy zajmuje pow. około 10 000 ha w tym 9275,86 ha na terenie Nadleśnictwa Sobibór. Tą formą ochrony objęty jest niemal cały obręb Sobibór i wschodnia część obrębu Dubeczno. Park swoją ochroną obejmuje rozległe równiny pochodzenia wodno-lodowcowego, z niezwykle malowniczą doliną Bugu, śródleśne jeziora i torfowiska.

Lasy stanowią 85% powierzchni parku a około 2% stanowią wody wśród nich 7 śródleśnych jezior o łącznej powierzchni 209,89 ha tj;

Orchowe (Księżowskie) – pow. 8,42 ha.
Wspólne (Spilno) – pow. 69,97 ha.
Koseniec – pow. 26,67 ha.
Perespa (Perespilno) – pow. 28,41 ha.
Brudzieniec – pow. 18,16 ha.
Brudno – pow. 41,10 ha.
Płotycze – pow. 17,16 ha.

Niewielki stopień przekształcenia środowiska, trudno dostępny teren i duże zróżnicowanie warunków siedliskowych decydują o bogactwie fauny i flory na terenie parku. W celu zabezpieczenia tych cennych terenów preferowaną formą udostępniania turystycznego Sobiborskiego Parku Krajobrazowego są wędrówki po wyznaczonych szlakach turystycznych i punktach widokowych.