DLA MEDIÓW

Osobą, do której należy zwracać się o udzielenie informacji jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór.

Natomiast zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19.10.2015 roku w sprawie polityki komunikacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe informujemy, iż osobą pełniącą funkcję rzecznika prasowego w naszym nadleśnictwie pełni specjalista Służby Leśnej  Agnieszka Kiszczak.