Asset Publisher Asset Publisher

Przyłącze kablowe do zasilania budynku Kancelarii Nadleśnictwa na dz. nr 369/1 w miejscowości Żłobek

Ogłoszenie nr 330600 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.

Włodawa: Przyłącze kablowe do zasilania budynku Kancelarii Nadleśnictwa na dz. nr 369/1 w miejscowości Żłobek.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające wykonaniu przyłącza kablowego nn. kablem YAKXs 4x240 mm2 zasilanego ze stacji transformatorowej ,,Stulno – Nadleśnictwo" do budynku Kancelarii Nadleśnictwa na dz. nr 369/1 w msc. Żłobek.