Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenia drogą do perfekcji!

W dniach 9 i 10 maja w naszym nadleśnictwie odbył się instruktarz brakarski, przeprowadzony przez przedstawicieli RDLP w Lublinie. Instruktorzy na co dzień zajmują się kontrolowaniem i wspieraniem przypisanych terytorialnie nadleśnictw.

W pierwszym dniu szkolenia, nacisk położono na teorię, omówione zostały takie tematy jak: „Pomiar i cechowanie surowca drzewnego”, „Przeprowadzanie szacunków brakarskich”, „Wady drewna”, „Realizacja planów cięć 2017”.

 Przedstawiciele regionalnej dyrekcji zapoznali się również z opiniami leśników praktyków, na temat zmian dotyczących  obowiązujących norm oraz warunków technicznych  obecnie obowiązujących przy wyrabianiu drewna na poszczególne sortymenty.

 
Drugiego dnia odbyła się część praktyczna. Na terenie leśnictwa Macoszyn, zostały przygotowane dłużyce szkoleniowe. Leśnicy mieli okazję zaklasyfikować pod okiem instruktora drewno do odpowiednich klas wymiarowych i jakościowych. Nacisk został położony na gatunki głównie występujące w nadleśnictwie Sobibór, tzn. sosnę, , brzozę, olchę i dąb. Podczas zajęć praktycznych była możliwość obejrzenia wad drewna nie tylko na pobocznicy pnia, ale również po ich przecięciu.

 

Tekst: Maciej Prędkiewicz

Fot: Agnieszka Łubkowska