Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronione

Fragmenty powierzchni Nadleśnictwa Sobibór spełniające ważne funkcje w zachowaniu równowagi stosunków wodnych i klimatycznych obejmuje Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, w granicach którego znajduje się 9644,82 ha gruntów Nadleśnictwa (łącznie ze współwłasnościami) oraz Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, w granicach którego znajduje się 950,33 ha powierzchni Nadleśnictwa Sobibór.

                Lasy Nadleśnictwa Sobibór są częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery ,,Polesie Zachodnie" uznanego przez UNESCO i włączonego do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery i stanowią łącznik pomiędzy Poleskim Parkiem Narodowym a ,,Szackim Rezerwatem Biosfery" na Ukrainie. W obrębie rezerwatu wyznaczono trzy strefy:

• strefa rdzenna – zajmuje powierzchnię 5 224,5 ha tj. 3,7% rezerwatu, obejmuje część Poleskiego Parku Narodowego (kompleksy: Jezioro Łukie, Torfowisko Orłowskie, Jeziora Moszne i Długie, Durne Bagno, Bagno Bubnów), Torfowisko Dubeczyńskie, Żółwiowe Błota oraz fragmenty doliny Bobrówki w Lasach Parczewskich;

• strefa buforowa – zajmuje powierzchnię 4 3215 ha tj. 30,9% rezerwatu, obejmuje obszar Lasów Parczewskich pozostałą część PPN, zespół jezior uściwierskich, Uroczysko Dubeczno i Sobiborski Park Krajobrazowy;

• strefa tranzytowa – zajmuje powierzchnię 91 477,5 ha tj. 65,4%

                Inny obszar chroniony to otulina Poleskiego Parku Narodowego – zajmuje obszar około 143 ha i obejmuje fragment Leśnictwa Petryłów sąsiadującego z Poleskim Parkiem Narodowym.