Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronione

Fragmenty powierzchni nadleśnictwa spełniające ważne funkcje w zachowaniu równowagi stosunków wodnych i klimatycznych obejmuje Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, w granicach którego znajduje się 8973 ha powierzchni Nadleśnictwa Sobibór oraz Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, w granicach którego znajduje się 845 ha. powierzchni Nadleśnictwa Sobibór.

Lasy Nadleśnictwa Sobibór są częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery ,,Polesie Zachodnie" uznanego przez UNESCO i włączonego do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery,
i stanowią łącznik pomiędzy Poleskim Parkiem Narodowym a ,,Szackim Rezerwatem Biosfery" na Ukrainie.
W obrębie rezerwatu wyznaczono trzy strefy:
• strefa rdzenna – zajmuje powierzchnię 5 224 ha tj. 3,7% rezerwatu, obejmuje część Poleskiego Parku Narodowego (kompleksy: Jezioro Łukie, Torfowisko Orłowskie, Jeziora Moszne i Długie, Durne Bagno, Bagno Bubnów), Torfowisko Dubeczyńskie, Żółwiowe Błota oraz fragmenty doliny Bobrówki w Lasach Parczewskich;
• strefa buforowa – zajmuje powierzchnię 43 215 ha tj. 30,9% rezerwatu, obejmuje obszar Lasów Parczewskich pozostałą część PPN, zespół jezior uściwierskich, Uroczysko Dubeczno i Sobiborski Park Krajobrazowy;
• strefa ekorozwoju, wzbogacania krajobrazu i promocji kompleksu MRB „Polesie".
Inny obszar chroniony to otulina Poleskiego Parku Narodowego – zajmuje obszar około 143 ha i obejmuje fragment Leśnictwa Petryłów sąsiadującego z Poleskim Parkiem Narodowym