Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

OFERTA   EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA SOBIBÓR

                                                                                                                                                   

      OFERTA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA SOBIBÓR
Zapraszamy wszystkich chętnych by razem z pracownikami nadleśnictwa pogłębiali swoją wiedzę zarówno o samym lesie jak i gospodarce leśnej, pracy leśnika oraz właściwym korzystaniu i zachowaniu się w lesie.
Pamiętajmy, że las jest doskonałym filtrem powietrza, wielkim producentem tlenu, tworzy przestrzeń do wypoczynku rekreacji i turystyki daje współczesnemu człowiekowi możliwość odpoczynku od wszelkich odmian cywilizacyjnego stresu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, nadleśnictwo prowadzi stałą i szeroko rozumianą edukację leśną. Działalność ta służy promowaniu proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwych postaw wobec przyrody, lasu i gospodarki leśnej, uczy odpowiedniego zachowania i korzystania ze wszystkich funkcji lasu skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży jak też osób dorosłych w zakresie której oferujemy:
• spotkania z leśnikiem w przedszkolach, szkołach itp.
• prelekcje, pogadanki, wykłady poza szkołą
• lekcje terenowe
• zajęcia na leśnych ścieżkach edukacyjnych wspieranie organizowanych przez inne podmioty ekologiczno-przyrodniczych akcji i imprez okolicznościowych
• organizacja własnych konkursów, gier i zabaw w ramach cyklicznych akcji tj. ,,Sprzątanie Świata", ,,Czysty Las", Święto Drzewa", Dzień Ziemi" i inne
• spotkania szkoleniowe z nauczycielami i opiekunami grup młodzieżowych

Do zobaczenia !