Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Sobiborski Park Krajobrazowy zajmuje pow. 11133,03 ha w tym na terenie Nadleśnictwa Sobibór ok. 9275,66 ha.  Tą formą ochrony objęty jest niemal cały obręb Sobibór i wschodnia część obrębu Dubeczno. Park swoją ochroną obejmuje rozległe równiny pochodzenia wodno-lodowcowego, z niezwykle malowniczą doliną Bugu, śródleśne jeziora i torfowiska.

                Lasy stanowią ponad 85% powierzchni parku a około 2% stanowią wody wśród nich 7 śródleśnych jezior o łącznej powierzchni 209,89 ha tj;

Orchowe (Księżowskie) – pow. 8,42 ha.

Wspólne (Spilno) – pow. 69,97 ha.

Koseniec – pow. 26,67 ha.

Perespa (Perespilno) – pow. 28,41 ha.

Brudzieniec – pow. 18,16 ha.

Brudno – pow. 41,10 ha.

Płotycze – pow. 17,16 ha.

      Niewielki stopień przekształcenia środowiska, trudno dostępny teren i duże zróżnicowanie warunków siedliskowych decydują o bogactwie fauny i flory na terenie parku. W celu zabezpieczenia tych cennych terenów preferowaną formą udostępniania turystycznego Sobiborskiego Parku Krajobrazowego są wędrówki po wyznaczonych szlakach turystycznych i punktach widokowych.

         W celu zabezpieczenia obszaru parku przed zagrożeniami zewnętrznymi utworzono otulinę o  pow. 9500 ha.