Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu od pradawna towarzyszy człowiekowi i oznacza korzystanie z jego zasobów: drewna, runa leśnego, ziół, kopalin itp.

W Nadleśnictwie Sobibór najwięcej pozyskuje się grubizny iglastej (w ostatnim dziesięcioleciu średnio 58 000 m3 rocznie). W tym samym czasie pozyskiwano średnio 21 000 m3 grubizny liściastej oraz 1 500 m3 drewna małowymiarowego.

Rozmiar pozyskania drewna każdego nadleśnictwa określany jest na 10 lat w planie urządzenia lasu. Drewno pozyskuje się w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie trwałości i ciągłości użytkowania.

Lasy Nadleśnictwa Sobibór obfitują w owoce borówki brusznicy oraz w grzyby. Od lipca do późnej jesieni są chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz przez turystów.

Warto pamiętać, że Lasy Państwowe są udostępniane do zbiorów płodów runa leśnego na potrzeby własne (bez niszczenia runa i grzybni oraz  z uwzględnieniem pozostałych zasad opisanych w Ustawie o Lasach z dnia 28 września 1991r.). Zgodnie z zapisami Ustawy obowiązuje stały zakaz wstępu na:

  1. uprawy leśne do wysokości 4m wysokości
  2. na powierzchnie doświadczalne i do drzewostanów nasiennych
  3. w miejsca ostoi zwierząt
  4. na tereny źródlisk rzek i potoków
  5. na obszary zagrożone erozją