Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Nadleśnictwo Sobibór gospodaruje na powierzchni 22,5 tyś ha podzielone jest na 13 leśnictw.

Nadleśnictwo Sobibór  cechuje:

duży udział siedlisk borowych – 71,10%,

znaczny udział siedlisk bagiennych – 14,92% 

bogactwo form ochrony przyrody,

labilność drzewostanów w wyniku podstopień – ok. 9%,

bardzo duży udział drzewostanów na gruntach porolnych – 54,6%,

znaczące szkody od zwierzyny – 1724,63 ha (głównie łoś – 447,94 ha),

przewaga drzewostanów jednopiętrowych i jednogatunkowych,

przeciętny wiek drzewostanów - 58 lat,

znaczna powierzchnia drzewostanów wyłączonych z zabiegów gospodarczych,

istnienie gruntów współudziałowych i gruntów będących w szachownicy z innymi własnościami.